En poetisk tolkning av Neuros handlingsplan. Foto: YAW.

Neuros handlingsplan som poesi

Läsvärt och tänkvärt - en poetisk tolkning av ett viktigt dokument.

Neuros handlingsplan 2022-2025 är vägledande för vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren. Planen beslutades av förbundskongressen 2021 och den ska vara ett stöd på alla nivåer för att vi ska fortsätta att synas i den offentliga debatten, och fortsätta ta tillvara medlemmarnas intressen. I den organisationsöversyn som Neuro nu gör anlitas Angeli S Hederberg och Annika S Meiling från Medlemsutveckling.se. Annika har tolkat Neuros nya handlingsplan på ett mycket tänkvärt och poetiskt sätt:

Ett förenat Liv en förenad Röst

Det är attraktivt att vara förbunden, bunden men fri i samhörighet och samspel. Att tillsammans se över och bortom det som kallas medlemskap och demokrati. 

Vi leder den vägen och vägen leder oss, i frågorna vi bär och som bär oss, i alla led. 
Att vara en del av ledet utan att rätta in sig i ledet, är rätt.

Vi tar större plats i världen – vi är intresserade och intressanta - det påverkar andra.

Förändringarna är stora och snabba inom oss och utanför – det påverkar oss.

Hur påverkar vi?

Vi finns… i kartan, starkt, framgångsrikt ordnar vi samman, organiserar våra intressen, fokuserar och forskar. 

Nya sätt att mötas och engagera sig blir till. 

Framtiden är nu, tiden är nu… och i morgon.

Vi väljer att låta nya möjligheter skapas.

Vi sprider kännedom och kunskap i världen… om vårt liv. Vi samlar in och bidrar.

Det är att vara relevant. 

Vi är en viktig partner och aktör i det goda samarbetet.

Vi har jämlik tillgång till våra liv, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra. 

Vi finns till… för oss, för andra, ett stöd, i allt… vi gör och är.

Medel för hjälp finns för verklig delaktighet, tryggt och pålitligt.

Våra givare har stor betydelse. Tack!

Vilken glädje att öka vår rösts synlighet och tydlighet. Se, hur det växer i alla våra nätverk! Vi fortsätter veckla ut nya alternativa sätt att växa.

Våra plattformar har ingen platt form – vår kompetens erbjuder riktigt bra saker på riktigt.

Nu är vi är redo att utsätta vår omställningsförmåga, förändringsvilja och flexibilitet för prövning. Det driver oss i arbetet, i alla led, oavsett var, när och hur.

Vi vet att vi är starka tillsammans med en stark och starkare röst.

Ett förenat Liv.

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet