Ansökan inför jul

Med anledning av Covid-19, ansök och boka i god tid.

Med anledning av Covid-19, ansök och boka i god tid.

Med anledning av beslut om ensamåkning inom färdtjänst och riksfärdtjänst
kommer jag jag att bli ett högt tryck på ansökningar inför jul. 

Perioden för riksfärdtjänst är därför förlängd till hela julveckan, det vill säga
21-27 december.

Du som inte har ett beslut på riksfärdtjänst och ska ut och resa i
juli behöver ansöka om det till särskilda kollektivtrafik senast 6 november .

Senaste datum för bokning är 20 november.

Information: 018-727 16 00 vardagar 9-12 och 13-15.

Bokning sker via trafikcentralen telefon 018-727 39 00 vardagar 8-16.

Läs mer via länken nedan:
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/fardtjanst/riksfardtjanst/