Var med i Neuropromenaden du också!

Neuropromenaden 2021

Gå, rulla eller spring valfri sträcka i lag Rehab C-län PÅ GÅNG! Du deltar i promenaden där du är, på egen hand eller tillsammans med någon, och stöder samtidigt neurologisk forskning.

Syftet med Neuropromenaden är att samla in pengar till forskning om neurologiska sjukdomar och symtom, exempelvis MS, Parkinson, stroke och polyneuropati. Genom att delta är du dessutom med och medvetandegör att en halv miljon personer i Sverige lever med en neurologisk diagnos.

Tid: Valfri tid den 8-16 maj.
Plats: Där du är. 
Anmälan: Anmälan öppnar den 30 april. Du anmäler dig på Neuro.se och ger samtidigt en valfri gåva som går direkt till neurologisk forskning.

Du kan anmäla dig till en, två eller flera dagar. Gör gärna det. Förutom att bidra till neurologisk forskning bidrar du också till din egen hälsa. Välkommen till Neuropromenaden med lag Rehab C-län PÅ GÅNG!