Årsmöte

Inbjudan till Neuro Rehab C-läns årsmöte

Datum: söndag 1 mars 2020
Tid: klockan 13 - 15
Plats: Kungsgatan 62, plan 5, Uppsala

Mötesordförande Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen

Anmälan ditt deltagande och eventuell födoämnesallergi senast den 27 februari till:
rehab.c-lan@neuro.se

Årsmöteshandlingar finns tillhanda på årsmötet och kan också rekvireras via e-post.

Välkommen!

Obs! Parfymfritt!

Hörselslinga finns.


Ansökan om medlemskap i Intresseföreningen Neuro Rehab C-län
kan göras på årsmötet eller direkt på Neuros hemsida - Bli medlem:
https://neuro.se/engagera/bli-medlem/

Är du tidigare medlem i Neuroförbundet och en lokalavdelning kan
du naturligtvis behålla ditt medlemskap.

Kostnad för dig som redan är medlem i Neuroförbundet

Huvudmedlem: 168 kr / år
Anhörigmedlem: 84 kr / år

Kostnad för dig som inte är medlem i Neuroförbundet:

Huvudmedlem: 360 kr / år 30 kr / månad
Anhörigmedlem: 180 kr / år 15 kr / månad