Workshop RGRM

Föreläsning om RGRM

Workshop och föreläsning den 30/9 kl. 17,00 på Träffen i Nyköping i Nyckeln. Föreläsare Ole Moe.
RGRM Metoden eller The RGRM Method står för The Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method. Denhar skapats av jazzmusikern Ronnie Gardiner. Ole Moe är den som har störst erfarenhet av metoden som han arbetat med sedan introduktionen på Stroke Forum i augusti 1999.

RGRM-Metoden är utformad för att tilltala och hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystem och hjärna. Metoden har blivit ett komplement till övrig behandling.

Målgrupperna är i första hand: Rehabilitering, habilitering, skola, förskola, särskola, arbetsliv, idrottrörelse, folkbildning och teambuilding.
Metoden används både inom sjukvården som rehabiliteringsresurs samt i den privata sektorn. Strokepatienter: Hittills har metoden med störst framgång praktiserats inom strokevård där också dokumenterade forskningsstudier genomförts. I dag finns det ett flertal verksamma RGRM-grupper inom stroke-rehabiliteringen Psykiatripatienter: Metoden har blivit ett komplement till övrig behandling inom psykiatrin, t.ex. i arbetet med personer som har DAMP, ADHD, Parkinson, demens och autism. RGRM Metoden är också utmärkt som friskvård. Anmälan till Bo Andersson 073/6262497 För att läsa mer.