Stendörrens handikappplatser för de som har svårt att röra sig.

Handikappsparkeringstillstånd Stendörren

Om man har handikappsparkeringstillstånd och vill åka bil ned till Stendörrens Naturrum så kan man ringa dit på tel 0155-26 31 80 för att få hjälp att komma igenom bommen. Finns 3-4 platser.