Kallelse till årsmöte 2021


                              ÅRSMÖTE
                        Neuro Östra Skaraborg
                        Plats:Digitalt via Zoom
                        Söndag 21 februari kl.13:00
                        (uppkoppling kl.12:50)


Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag 31 januari.
Det har inte varit lätt att besluta att genomföra årsmötet digitalt men vi i styrelsen vill inte
riskera er hälsa och hoppas att kunna återgå till det traditionella årsmötet 2022.

Mötet kommer att genomföras via Zoom.
Programmet kan laddas ner till en dator en smartphone eller en läsplatta.                                                      Det går även att delta via telefon.
Ordförande Stefano Dal Cortivo och viceordförande Karsten Bech finns tillgängliga för eventuella tekniska frågor och installations hjälp.