Rättsstöd

En föreläsning om Rättsstöd

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag?  Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag

Magnus Andersson, koordinator för Neuros juridiska rådgivning,  informerar om olika lagar som berör personer med funktionsnedsättning.

Lagar som kommer att beröras är bl.a. LSS, socialtjänstlagen, merkostnadsersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips angående överklagande av beslut kring dessa lagar.

En fikapaus kommer att läggas in under föreläsningen.

Tid & Plats

Datum: Tisdag 3 mars kl. 17.00-20.15 
Plats: Vagnhallen i Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping

Begränsat antal platser

Pris

Medlem i Neuro - Fri entré!

Ej medlem – 100 kr inkl. fika.  Fri entré om du löser medlemskap i Neuro på plats via swishnummer 90 100 75.

Kontakt

Anmäl dig senast 24 februari

Välkommen med din anmälan till NEURO Förbundets Östergötlands kansli

Mejla till: ostergotland@neuro.se
tel: +4611169997

 

 

 

 

 

Tack för Din anmälan!