Styrelsen 2019

Thomas Lack - Ordförande
Inger Hillgren - Vice ordförande
Eva Pettersson Wessman - Kassör
Catarina Moberg - Ledamot
Anne-Christin Petersén - Ledamot
Sören Håckerström - Ersättare
Catharina Heimdahl - Ersättare

Kontaktas på 

Mail:  ostergotland@neuro.se Tel: 011 - 16 99 97