Styrelsen 2020

Styrelsen för Neuro Östbo-Västbo, vald vid årsmötet 2020.

  • Emma Åverling ordförande, emma.averling@neuro.se
  • Kenneth Knutsson kassör
  • Milvi Gottardsson adj sekreterare
  • Yvonne Svensson ledamot
  • Marianne Eriksson ledamot
  • Kenneth Ekholm ledamot
  • Markku Jalonen ersättare