Styrelsen Neuro Örebro Länsförbund

Styrelsen för Neuro Örebro Länsförbund 2021

  • Tomas Ericsson, 070-330 51 75, Ordförande
  • Bibbi Carpman, 070-357 18 24, Kassör
  • Birgitta Lindahl, 070-533 77 25, Ledamot
  • Anders Axelsson, 070-786 00 69, Ledamot
  • Vivianne Lundström, 072-744 00 91, Ledamot
  • Dan Klarström, 076-422 59 56, Ledamot
  • Kanslist Petra Nilsson, 070-619 57 05, Adjungerad sekreterare