Årsmöte måndagen den 2 mars

Årsmöte måndagen den 2 mars
Hyresgästernas Hus, Södergatan 50 i Märsta
Mellan kl 18.320 - 20 .00

Kallelse till Neuro Norrorts Årsmöte 2020

Tid:  Måndagen den 2 mars 2020 kl 18.30 - 20.00.
Plats: Hyresgästernas Hus, Södergatan 50 i Märsta

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar lämnas ut vid årsmötet.
Önskar du ta del av dem före årsmötet kontakta Börje på mobil 0763-69 22 98.

Motioner till årsmötet skall vara Neuro Norrort tillhanda senast måndagen den 10 februari
på adress Neuro Norrort c/o Börje Larsson, Industrigatan 14 nb, 153 36 Järna. Eller på mejl
borje.jarna@jarna.st

Vi bjuder på kaffe med dopp

Var vänlig och medela om du tänker delta på årsmötet Till Börje på mobil 0763-692298 senast fredagen den s8 februari

Välkomna!
Neuro Norrorts styrelse