MS grupp       

Onsdag

Kl: 13.00 – 15.00 ses

den 29/1 på Thapperska
den 26/2 på Thapperska
den 25/3 på Lindahls Vrinnevi 
den 29/4 på Vetekornet
den 27/5 på Oskarshäll

Pris till självkostnad

Vi som har diagnos MS ses över en fika eller lättare förtäring och pratar. Även nya medlemmar välkomna.