I samarbete med Strokeföreningen

Tisdag:

Vattengymnastik  

Kl: 13.15 – 14.00 start den 7/1 – 16 gånger. Pris 660:- Kontant på plats 2a gången
Ledare: Mia Åkesdotter Dahlgren På Vrinnevisjukhuset.

Vattengymnastik (Lätt/medel pass) 

Kl: 17.15 – 18.00 start den 7/1 – 16 gånger. Pris 660:- Kontant på plats 2a gången
Ledare: Mia Åkesdotter Dahlgren På Vrinnevisjukhuset.

Vattengymnastik

Kl: 18.00 – 18.45 start den 7/1 – 16 gånger. Pris 660:- Kontant på plats 2a gången
(Medel/intensiv pass) Ledare: Mia Åkesdotter Dahlgren På Vrinnevisjukhuset.


Torsdag:

Vattengymnastik

Kl: 16.30 – 17.15 start den 9/1 – 16 gånger. Pris 660:- Kontant på plats 2a gången
(Lätt/medel pass) Ledare: Mia Åkesdotter Dahlgren På Vrinnevisjukhuset.

Aqua medicinsk yoga i vatten

Kl: 17.15 – 18.00 start den 9/1– 16 gånger. Pris 660:- Kontant på plats 2a gången
Ledare: Mia Åkesdotter Dahlgren På Vrinnevisjukhuset.


Anmäl till Mia Åkesdotter Dahlgren tel. 070 331 78 28.