I samarbete med Strokeföreningen

Tisdag:

Anpassad rörelseträning

Kl: 11.15 – 12.45 start den 21/1 – 16 gånger Pris 400:-
Ledare: Anne-Marie Nilsson och MariAnne Ahle
På Thapperska lokal, Gymnastiksalen

Onsdag:

Sittgymnastik

Kl: 11.30 – 12.30 start den 22/1 – 16 gånger Pris 400:-
Ledare: Elisabeth Gustafsson
På Thapperska lokal, Gymnastiksalen

Anmälan till Reumatikerföreningen tel. 011- 10 24 40 eller

reumatikerforeningen.norrkoping@telia.com  www.reumatiker.se/norrkoping