Bad Självträning  

Fredag

Kl: 15.45 - 16.30 start den 17/1 (Uppehåll den 10/4, 1/5) - 16 gånger.
Pris 600: - För ass 700: -
Ledare: Asima Skopo. På Vrinnevisjukhuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din anmälan!