Kontaktuppgifter / Styrelsen

Till föreningen

NEURO Förbundet Norrköping

Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping

Mail:  norrkoping@neuro.se
Tel: 011 - 16 99 97

På kansliet jobbar
Malin Bager Hermansson 

Mail:  malin.bager-hermansson@neuro.se
Tel: 011 - 16 99 97

Styrelsen 2019


Marie Bager - Ordförande
Inger Hillgren - Vice ordförande
Thomas Lack - Kassör
Karin Ahlström - Ledamot
Eva Pettersson Wessman - Ledamot
Lars Fredriksson - Ledamot
Birgitta Karlsson - Suppleant
Krister Johansson - Suppleant