Föreläsning

Föreläsning

Rehabilitering – finns det en rehab skuld? Ger hjälpmedel  självständighet?

En presentation av medlemsenkät om hur våra medlemmar ser på sin möjlighet till rehabilitering. Välkomna är alla medlemmar, anhöriga, Du som jobbar med våra medlemmar samt övriga in tresserade. Framför synpunkter och erfarenheter kring dessa frågor. Vi bjuder in politiker som är med och beslutar, om vilka möjligheter som ska finnas för att vi ska behålla våra funktioner. Vi placerar några politiker i en panel, där vi försöker få sakliga svar!

Tid & Plats

Datum : Fredag 1 oktober Kl: 13.00-16.00   
Plats : På Thapperska i Lokal Havet

Pris

Efteråt serveras kaffe med dopp, till självkostnadspris 25:-
Din anmälan, är bindande, (50:- debiteras om återbud ej lämnats senast den tisdagen samma vecka ).

Anmälan

Anmäl senast den tisdagen innan anmälan är bindande.

Anmälan är bindande. Vi Vill kunna nå Dig om något oförutsett inträffar, sjukdom eller för få anmälda. Vi vill även ha ordnat förtäring till alla och lokal där alla får plats.

Välkommen med din anmälan här nedan eller till NEURO Förbundets Norrköpings kansli

Kontakt

Mail: norrkoping@neuro.se Eller Tel: 011 - 16 99 97