Bad Självträning  

Fredag

Kl: 15.45 – 16.30 start den 17/1 (Uppehåll den 10/4, 1/5) – 16 gånger.
Pris 600:- För ass 700:-
Ledare: Asima Skopo. På Vrinnevisjukhuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din anmälan!