Feldenkraismetoden

Feldenkrais är en mjuk rörelseterapi som passar de flesta. Rörelserna kommer att anpassas efter deltagarnas möjligheter att stå, sitta eller ligga på golvet.

Övningarna ger ökad medvetenhet och kunskap om hur ändrade rörelsemönster kan leda till reducerad belastning och minskad smärta.

Tre tillfällen 16/4, 23/4, 30/4, Oslovägen 44 Strömstad

Anmälan senast 25 mars Pris 100: - för alla gångerna