Två personer som läser Neurorapporten
Neurorapporten 2018 handlade om e-hälsa

E-hälsa

Ida Malm, utredare och samhällspolitiskt ansvarig på Neuro i Stockholm, kommer till oss och informerar om E-hälsa.

E-hälsa kan beskrivas som en förändringsprocess som förenklar och förbättrar vården. Med utgångspunkt i Neurorapporten om e-hälsa kommer vi att prata om e-hälsa och digitalisering.

Hur påverkar det mig som patient och vilka konsekvenser får det för mig på kort och lång sikt?