Årsmöte 2021

Söndag 7/2 kl. 15-17 via zoom

Vi har årsmöte söndag 7/2 kl. 15-17. 

P.g.a. den rådande coronapandemin kommer mötet att hållas digitalt via Zoom. 

Motioner ska vara inlämnade senast en månad tidigare d.v.s. 7/1. Skickas in via mejl till neuronarkolepsi@gmail.com.

Välkommen!