Fötter som går.

Promenera med Neuro Linköping

Promenera tillsammans!

På försök startar vi i Neuro Linköping en promenadgrupp.
Vi tänker oss att träffas en gång per månad.

Vi kommer att gå handikapp-vänliga sträckor och var och en tar med sitt eget fika.

  • Tisdag 5 oktober kl.10.00 – cirka 11.30: samling vid Vidingsjö motionscentrum
  • Tisdag 9 november kl. 10.00 – cirka 11.30: Nykvarn, samling vid P-plats Guldmyntet
  • Tisdag 7 december kl. 10.00 – cirka 11.30: Trädgårdsföreningen, samling vid entré från Linnégatan

Anmäl dig till Ann-Christin Petersén, telefon 070-687 08 36.

VÄLKOMNA!