Styrelsen 2018-2019. Foto: Hans Gille

Styrelsen för Neuro Alingsås 2019

Ordförande:               Christer Svensson, 070-536 65 72
Vice ordförande:        Per Johansson
Kassör:                       Hans Gille, 070-638 00 55
Sekreterare/kanslist:  Anna Gustafsson, 0322-611588, måndag till fredag mellan 10:00-14:00
Övriga i styrelsen:      Lisbeth Ingvarsson, Lena Johansson, Lena Emanuelsson, Annika Ivarsson

Ersättare:                  Märit Strid Olsson