Dags att skicka in motioner!

Du som är medlem - skicka in motioner och hjälp oss att förbättra vår förening. Motionerna måste vara oss tillhanda via vår mail neuronarkolepsi@gmail.com senast tre veckor före mötet.

Motion till styrelsen och årsmötet 2020

Jag / Vi föreslår att; …...(så kortfattat men ändå så informativt som möjligt).....

Bakgrund; ….....(ange anledningen till motionen, bakgrundsfakta eller annat viktigt).....

 

Motivering; ….....(beskriv problemet, eventuella hinder och varför det finns behov av lösning)..

 

Bedömning; ….(kom med förslag på lösning och förslag på genomförande).....

 

Förslag till beslut; ….(Jag yrkar på att: formulera ditt yrkande så att det inte går att missförstå)...

 

Underskrift; …...(namn och kontaktuppgifter)

 

För att vi ska kunna behandla motionen så behöver vi få in den senast tre veckor före årsmötet och du som skickar in den behöver ha betalat ditt medlemskap hos Neuro Narkolepsi senast 20200210.

Motion mailas till;

neuronarkolepsi@gmail.com