Neuro Narkolepsi

Vi är en fristående ideell förening under Neuros tak som inriktar sig på diagnosen Narkolepsi. Alla är hjärtligt välkomna oavsett om du själv har diagnos, gammal som ung, är anhörig eller bara har ett intresse kring Narkolepsi.

Vår målsättning är att;

  • Via samverkan och kunskap bidra till ett progressivt och fungerande liv och ökad livskvalitet för personer med narkolepsi i Sverige.

  • Synliggöra narkolepsi som diagnos och verka som plattform för information rörande befintliga insatser inom vård och samhälle.

  • Fungera som en röst i samhällsdebatten via påverkan och opinion.

  • Verka för att den vetenskapliga forskningen och andra insatser, som på kort eller lång sikt, kan komma ha betydelse, fortgår och utvecklas.

  • Övriga frågor rörande diagnosen narkolepsi.


Kontakta oss gärna på neuronarkolepsi@gmail.com om ni vill veta mer eller har idéer om frågor och aktiviteter!

Innehållsansvarig: Ida Jegreus

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!