Vi går Neuropromenaden på Vättersol 26 augusti

Kom och var med oss, Gå eller rulla 2 km för att öka medvetenheten
om neurologiska sjukdomar och diagnoser.
Intäkterna från evenemanget går till forskning och rehabilitering.
Kom Onsdag den 26 8 kl . 14.00
Vi samlas på Vättersol kl. 14.00 och går eller rullar en slinga
som är ca 2 km. vi bjuder på förfriskning.
Änmäl dig på www.neuropromenaden.se
Alla är varmt välkomna att delta i promenaden.
Det blev ett annat datum för Coronaviruset.