Medlemsträff Torsdag 24 jan. kl 11-15

Maja Havbrink kommer att visa dräkten
"Mollii" som kan lindra spasticitet.