Fika träffar

Fikaträffar under hösten:
Fikaträffarna fortsätter under hösten kl 13.00

Fikaträffar under hösten:
Fikaträffarna fortsätter under hösten kl 13.00
utan programpunkter och pratar om det som
faller på. Det enda vi bjuder på, är oss själva.
Var och en betalar för sig och ordnar sina
egna resor.
Träffar är på följande platser
1 Okt. Café Brinks Skönsberg
5 Nov Café First Hotell, f.d. Strand
10 Dec Café Charm övre Birsta City