Inbjudan till akvarellmålarläger!

Den 15-17 maj 2020

Den 15-17 maj 2020 arrangerar Neuro Västra Götaland i samarbete med Neurofonden ett akvarellmålarläger på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Vi börjar fredagen den 15 maj kl. 13.30 och beräknar att avsluta söndagen den 17 maj kl. 14.30 med avslutningskaffe.

Detta är en möjlighet att under handledning få pröva en rolig form av träning av finmotoriken, och personer med neurologiska sjukdomstillstånd få prova på akvarellmåleri som både är en fysisk och mental rehabilitering.
Inga förkunskaper krävs. Handledare är Ingrid Draminsky.
Anmälan gör du senast den 8 april 2020.
För medlemmar i Neuro och assistenter är kostnaden för kost, logi och material 1500 kr vid enkelrum/dubbelrum.
Du får en bekräftelse, program, deltagarförteckning och inbetalningskort ca: 4 veckor innan kursstart.
Hör gärna av dig om det är något du vill fråga om!
Hjärtligt välkommen som medlem!

 

KURSANMÄLAN
Jag anmäler mig härmed till: Akvarellmålarläger, 15-17 maj  2020 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Namn:……………………………………………………………………… Född år:………………..

Adress:……………………………………………………………………..

Postnr:……………………………………  Ort:…………………………..

Tel. bost.:…………………………………  Tel.arbete:…………………..

Mejladress:…………………………………………………………………

Diagnos:…………………………………………………………………….

Anhörig/assistent

 Namn:………………………………………………………………………

Adress:……………………………………………………………………..

Postnr:……………………………………  Ort:…………………………..

Tel. bost.:…………………………………  Tel.arbete:…………………..

Logi:

 

 

Enkelrum

 

Dubbelrum

 

 

 

 KOST………………………………………………………….

 

OBS! Lägg till uppgifter som kan underlätta för dig!

………………………………………………………………………………………………………

Lokalföreningens namn:…………………………………………………….

Namnunderskrift:…………………………………………………………….

Anmälan senast den 8 april 2020 till:                  

Neuro Västra Götaland, Kapellevägen 1A, 451 44 Uddevalla