Foto: Malmö stad

Serviceresor i Malmö stad erbjuder ensamåkning för färdtjänstkunder

Som ett led i att minska smittspridningen av covid-19 och för att möta färdtjänstresenärernas oro för smittspridning kommer serviceresor i Malmö stad från och med den 3 april att erbjuda sina resenärer att kunna resa ensamma under vardagar och i mån av plats.

Malmö stad - 2020-04-01 14:52 CEST

Som ett led i att minska smittspridningen av covid-19 och för att möta färdtjänstresenärernas oro för smittspridning kommer serviceresor i Malmö stad från och med den 3 april att erbjuda sina resenärer att kunna resa ensamma under vardagar och i mån av plats.

Beslutet har fattats av ordföranden i tekniska nämnden Andreas Schönström (S), i enlighet med Smittskydd Skånes rekommendationer för färdtjänstresor (serviceresor) och gäller till den 8 maj med möjlighet att förlänga vid behov.

– Ingen ska behöva avstå från färdtjänst av oro för att smittas under sin transport. Samtidigt uppmanar jag alla som är i en riskgrupp att stanna hemma i möjligaste mån och bara åka iväg om det är nödvändigt, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

För färdtjänstkunderna innebär det att de ringer som vanligt för att boka färdtjänstbil på telefonnummer personbil 0771-29 43 43 och specialfordon 040 – 34 33 80. Rekommendationen är att erbjuda resenärer platsen till höger i baksätet så långt det är möjligt. Detta som ytterligare ett led i att minska risken för smittspridning mellan förare och passagerare. För den som har framsäteslegitimation och inte har möjlighet att sitta i baksätet erbjuds kunden att resa ensam med specialfordon och då ringer man 040 – 34 33 80. Under perioden 3 april till 8 maj kommer det inte vara möjligt att boka resor via serviceresors app. Detta för att vi ska kunna svara på eventuella frågor direkt vid beställningen.

–Vi har förstått att det finns en viss oro bland våra passagerare och detta hoppas vi kan minska den oron, säger Lars Hellström som är chef vid Malmö stads serviceresor. Vi jobbar för fullt med att ställa om för att kunna hantera förändringen. Vi vill dock flagga för att detta kan innebära något längre väntetid på bil och att resenärerna kan behöva vara beredda på att anpassa restiden till när det finns lediga bilar. Det hoppas vi att våra kunder har överseende med nu när vi kan erbjuda ännu tryggare resor.

Detta gäller för nya resor som bokas från den 3 april. Färdtjänstkunder som sedan tidigare har regelbundna resor till arbete och aktiviteter kommer att resa på samma sätt som tidigare. Den som har rätt till ledsagare får ha med sig den precis som tidigare. Däremot kommer möjligheten till att ha med sig ytterligare medresenärer att begränsas i syfte att minska antalet passagerare i bilarna.

Vi uppmanar resenärer och färdtjänstförare att följa de allmänna råden om att stanna hemma vid snuva, halsont eller hosta även om symptomen bara är lindriga, ha god handhygien och att hosta eller nysa i armvecket. Samtidigt vill vi att du som är i riskgrupp överväger om din resa är nödvändig. Detta gäller också personer över 70 år som enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.

Vi uppmanar våra trafikföretag att säkerställa städningen av fordonen och att följa de rutiner som gäller för städning av fordon. Enligt Smittskydd Skåne är en daglig städning med rengöringsprodukter av beröringsytor tillräckligt. Detta innebär att sanering av fordon i dagsläget inte är något som anses nödvändigt eller som rekommenderas av svenska myndigheter.

För mer information:

Andreas Schönström, ordförande tekniska nämnden, telefon: 0709-116897
Lars Hellström, enhetschef extern service (serviceresor): 0731-511079