Rehabilitering

Rehabilitera dig på din egen anläggning.

Under sommaren 2019 tecknade Region Skåne ett nytt 3-årigt avtal med Valjeviken avseende neurologisk rehabilitering.

Rehabiliteringen är enligt avtalet avsedd för individer med varaktig nedsättning i funktionstillståndet på grund av neurologisk sjukdom som inte kräver sjukhusvård men där patienten är i behov av intensiv träning.

Målsättningen är, enligt avtalet ”Inrikes rehabilitering”, att hjälpa patienter med varaktiga funktionsnedsättningar att utifrån sina förutsättningar återvinna bästa möjliga funktionsförmåga, såväl fysiskt som psykiskt. Den upphandlade tjänsten innebär ett komplement till Region Skånes övriga rehabiliteringsverksamheter. I samband med att det nya avtalet trädde i kraft infördes också nya rutiner och regelverk för hur ansökningar till Inrikes rehabilitering hanteras.

Information om det nya avtalet sker på Valjevikens anläggning i Sölvesborg. Rehabiliteringen ska i normalfallet omfatta en vistelse på tolv (12) dagar med inskrivningsdag måndagar och utskrivningsdag fredagar. Ansökan kan göras av legitimerad sjukvårdspersonal med insikt och kunskap om patientens rehabiliteringsbehov. Ansökan ska alltid undertecknas/tillstyrkas av behandlande läkare. Ansökan kan göras för patienter som klarar sig själv, såväl för patienter med olika grader av funktionsnedsättningar.

På Valjeviken har du möjlighet att under hela året komma på rehabilitering.

Läs mer om Valjeviken nedan och hitta ansökningshandligar på Region Skånes hemsida.

Innehållsansvarig: Neuro Malmö

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet