Kampen för personlig assistans

Utredarens plan: avskaffa assistans för de yngsta och äldsta