Medlemslotteriet

Hur fungera det?

Jo. Förslagsvis direkt i början av ett kalenderår köper man ett, eller flera, nummer i lotteriet och sedan är det dragning varje månad

Senaste dragningslistan hittar ni nedan.

Här hittar ni dragningslistan för månaderna oktober, november och december. I decemberdragningen var det dessutom stordragning där den högsta vinsten var nästan 1000:-.

Dragningslistan är väldigt enkel. Den är bara tagen ur vårt NeuroBlad som kommer ut fyra gånger om året. Nedan hittar ni senaste dragningslistorna.