Neurodagen 2019

Tillsammans med grannföreningen i Lund genomfördes Neurodagen 2019

Grannföreningen i Lund, Neuro Lundabygden, arrangerade Neurodagen 2019 i Lund i Anselmsalen på Baravägen 1.

Tisdagen den 24 september genomfördes dagen med temat som var universell utformning.

Det var två föreläsare som kunde ämnet extremt bra. Teologie doktor Per-Olof Hedvall och arkitekten Mai Almén.

Innehållsansvarig: Neuro Malmö