Diagnosgrupper

Under denna menypunkten kommer ni att kunna hitta information kring de diagnosgrupper som finns bland annat MS, ALS, Polyneuropati och Ataxi