Neurodagen 2019

I samarbete mellan Neuro Lundabygden och Malmö kommer årets Neurodag att hållas i Lund. Temat är 'Universell Utformning'

 

Sedan några år tillbaka anordnas, på riksförbundets initiativ, ”Neurodagen” runt om i landet kring slutet av september-början av oktober.

'Universell utformning' har vi satt som rubrik för eftermiddagen.

Tid: Tisdagen den 24 september kl. 13 - 16

Plats: Anselmsalen, Baravägen 1, Lund

Läs mer i den bifogade filen/affischen nedan

Medverkande:

Mai Almén, arkitekt och sakkunnig i tillgängligt byggande! Mai är även HSO-representant i
Kommunala Funktionshinderrådet i Lunds kommun.

Per-Olof Hedvall, teknologie dr, docent från
Certec (Centrum för rehabiliteringsteknik och design), Lunds Tekniska Högskola

 Någon gång under eftermiddagen blir det paus med frukt.

Fri Entré

OBS! OBS! Som ett led i vår verksamhet vill vi påminna och rekommendera er att även vår lokalförening upp i Helsingborg, Neuro Västra Skåne, kommer att arrangera en Neurodag den 28 september med start kl. 11. Man kommer att vara i Dunkers Kulturhus. Läs mer om deras Neurodagsarrangemang på deras hemsida: https://neuro.se/engagera-dig/foereningar-a-oe/vaestra-skaane/nyheter-och-aktiviteter/neuro-vaestra-skaanes-neurodag/

Innehållsansvarig: Neuro Malmö