Årsmöte Neuro Malmö

Tack för att du är medlem! Genom ditt medlemskap stödjer du vårt viktiga arbete inom Neuro Malmö. Årsmötet är en möjlighet för dig att påverka vår verksamhet.

Den 20 mars 2021 klockan 14 är det dags för årsmöte i Neuro Malmö. 

På mötet kommer vi att välja en ny styrelse i Neuro Malmö samt gå igenom vad vi gjort under verksamhetsåret 2020. Även verksamhetsplan 2021 presenteras.

Andra punkter på dagordningen kommer bland annat att vara att välja deltagare till Neuro Skånes ombudsmöte den 24 april.

Vi ska även välja tre representanter till Neuroförbundets kongress är den 10-12 september.

Observera! Motioner till årsmötet ska vara inskickade senast 27 februari.

Styrelsen 2020

ordförande Caroline Elmstedt
kassör Jörgen Lindell
vice kassör Gunilla Vinciguerra
sekreterare Bengt Olsson
vice sekreterare Jörgen Lindell
ledamot Claes-Göran Berndt
ledamot Elisabet Ottosson
suppleant Jonatan Engman
   

Har ni frågor, förslag eller synpunkter till styrelsen går det bra att kontakta oss genom Niklas på kansliet via malmo@neuro.se eller 040-125959.

Handlingarna kommer att presenteras här inför årsmötet

OBS!  Kansliets telefontider är måndag till torsdag mellan kl. 10 och 13.

Innehållsansvarig: Neuro Malmö