ÅRSMÖTE 2020

Här kommer ni efterhand kunna hitta och ladda ner kommande årsmöteshandlingar.

Styrelsen har beslutat att kommande årsmöte kommer att stapeln lördagen den 21 mars 2020 kl. 14:00 i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6 i Malmö. Det blir lite att äta efter mötet. Därmed måste vi ha er anmälan innan. Kontakta kansliet och anmäl er. Kontaktuppgifter hittar ni längre ner på sidan.

Senast lördagen den 7 mars 2020 kan ni hitta handlingar här. Dock kommer inte ekonomiska dokument att läggas upp här. Vill ni även ha dessa dokument i förväg, finns de tillgängliga om ni bara kontaktar kansliet.

Eventuellt inkomna motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 29 februari 2019. Vid denna tidpunkt ska även valberedningens förslag vara styrelsen tillhanda.

Nedan kommer ni kunna hitta länkar till handlingar. Dock senast den 7 mars. Naturligtvis kommer även dessa handlingar vara tillgängliga på årsmötet.

  • Kallelse
  • Förslag till föredragningslista
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Eventuellt inkomna motioner med styrelsens svar (Inga motioner har inkommit)
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningen förslag till val av förtroendeuppdrag

Ni kan kontakta kansliet via antingen 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se.

OBS!  Kansliets telefontider är måndag till torsdag mellan kl. 10 och 13.

Innehållsansvarig: Neuro Malmö