ÅRSMÖTE 2020

Här kommer ni efterhand kunna hitta och ladda ner kommande årsmöteshandlingar.

Styrelsen har beslutat att kommande årsmöte kommer att stapeln

Lördagen den 21 mars 2020 kl. 14:00 i föreningslokalen på Ängelholmsgatan 6 i Malmö. Det blir lite att äta efter mötet. Därmed måste vi ha er anmälan innan. Kontakta kansliet och anmäl er.

Kontaktuppgifter hittar ni längre ner på sidan.

Senast lördagen den 7 mars 2020 kan ni hitta handlingar här. Dock kommer inte ekonomiska dokument att läggas upp här. Vill ni även ha dessa dokument i förväg, finns de tillgängliga om ni bara kontaktar kansliet.

Eventuellt inkomna motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 29 februari 2020. Vid denna tidpunkt ska även valberedningens förslag vara styrelsen tillhanda.

Senast den 7 mars kommer ni kunna hitta handlingar. Naturligtvis kommer även dessa handlingar vara tillgängliga på årsmötet.

  • Kallelse med förslag till föredragningslista
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Eventuellt inkomna motioner med styrelsens svar
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningen förslag till val av förtroendeuppdrag

Ni kan kontakta kansliet via antingen 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se.

OBS!  Kansliets telefontider är måndag till torsdag mellan kl. 10 och 13.

Innehållsansvarig: Neuro Malmö