Årsmöte 2011

Årsmöte med deckartema

Mötesordförande Lars-Göran Johansson, sekreterare Asta Andersson och valberedningens sammankallande A Elïsabeth Larsson

Förhandlingarna leddes av föreningens hedersmedlem Lars-Göran Johansson från Munkedal. Ordförande Tage Andersson fick förnyat förtroende att leda föreningens arbete under 2011. Övriga ledamöter är
A Elisabeth Larsson, Asta Andersson, Lena Karlsson, Eivor Lundin och Ann Simson. Suppleanter är Lars-Göran Johansson, Mona Johansson, Helén Bagge och Bodil Abrahamsson.
Efter årsmötesförhandlingarna fick de tjugotalet närvarande medlemmarna lyssna till deckarförfattaren Lennart Brohed som berättade om sitt författarskap och visade bilder från gamla Lysekil, hustrun Monika skötte tekniken.

Lysekilsposten inspirerar
Lennart och Monika Brohed arbetade tidigare som bibliotekarier. 1987 startade de Slussens bokförlag, översatte och gav ut böcker om krishantering och skrev resehandböcker.
Den första boken om överkonstapel Göran Persson, som kom ut 2003, skrev makarna tillsammans. Numera skriver Lennart ensam men Monika är förlagsredaktör och har även hand om layouten på böckerna.
Lennart har hittills skrivit sju deckare som utspelar sig i och omkring 1930-talets Lysekil.

Att skriva om 1930-talet kräver mycket förarbete och en förmåga att sätta sig in i sättet att tänka på den tiden. Inspirations- och kunskapskällor är bl a gamla tidningar, främst Lysekilsposten, böcker om Lysekils historia, läroböcker från tiden i kriminologi och andra skrifter t ex telefonkataloger samt gamla foton från Lysekil med omnejd.

Lennart Brohed berättade att han alltid varit intresserad av att skriva och hur han lägger upp arbetet med en ny bok. Oftast börjar han att skapa en intrig med utgångspunkt från t ex en tidningsartikel och fortsätter sedan med att skapa karaktärer och bygga upp spänningen. En bok börjar med ett utkast på ca tio sidor som han broderar ut till en färdig deckare. Lennart skriver sedan tre till fyra timmar per dag för att efter ca ett år vara färdig med ytterligare en spännande – och mordisk- Lysekilsskildring.


Författaren avslutade med att läsa ett stycke ur en av sina böcker