Hämtad från pixabay.com

Unga Vuxna

Till dig som är mellan 20 och 40 år och har neurologisk diagnos, är anhörig, vän eller bara intresserad:
Kom till Neuro Malmö som har en grupp för Unga Vuxna!

Familj och vänner är också välkomna!

Ring 040 - 12 59 59 eller mejla på malmo@neuro.se för mer information!