Hämtad från pixabay.com

Trivselträffar

Vi brukar träffas varannan tisdag jämna veckor vår och höst för en stunds samvaro på något café, någon restaurang e d.

Tisdagen den 29 september kl 12.00 ses vi på Borgeby Stenugnsbageri § café, Desideriavägen 18, Borgeby.

För mer information och/eller anmälan – hör av dig till Helen Larsson, tel 0732-61 34 23!
Du kan också kontakta kansliet!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se