Hämtad från pixabay.com

Parkinson-gruppen

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Vi hoppas att dessa skall kunna komma igång efter sommaren!

 

Parkinsonföreningen i Lund har en samtalsgrupp för anhöriga respektive sjuka

För mer information, kontakta Maud Eker,  tel 0737-07 07 70, e-post: maud.eker@gmail.com
eller Monica Vikingsson, tel 0707 45 39 50, e-post: monica@parkinsonskane.se