ONLINE-TRÄFFAR

Anette Strandberg, som är Neuroförbundets föreningsutvecklare i Södra Sverige, inbjuder till online-träffar. Mer om dessa hittar du på Neuro Malmös hemsida: neuro.se/malmo

På nedanstående länk kan du läsa om mer om projektet Föreningsutveckling – Södra Sverige.

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/foereningsutveckling-soedra-sverige/