Online-träffar m m

Anette Strandberg, som är Neuroförbundets föreningsutvecklare i Södra Sverige, inbjuder till online-träffar. Om dessa och annat kan du läsa på nedanstående länk, som gäller projektet Föreningsutveckling – Södra Sverige.

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/foereningsutveckling-soedra-sverige/