Neuro Skånes aktiviteter

Neuro Skåne, Neuroförbundets länsförbund i Skåne inbjuder till Neurodagar på Valjeviken utanför Sölvesborg den 1-2 oktober.

Man anordnar också en rad kurser på samma ställe under hösten.

I Skånebladet hösten 2020 hittar du mer information. Länk till detta och tidigare blad: https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/skaane-laen/samlade-skaaneblad/