Nätverket Polyneuropati i Skåne

Välkommen till träffar inom nätverket Polyneuropati i Skåne!
Neuro Malmö håller i dessa och platsen är Ängelholmsgatan 6 i Malmö.

För mer information och ev anmälan – kontakta Neuro Malmös kansli!
Tel 040-12 59 59, e-post: malmo@neuro.se

Är du intresserad av att vara med i Nätverket polyneuropati i Skåne, anmäl dig till Neuro Malmö!