Intresse av Guillain Barré/CIDP?

Inom Neuroförbundet Lundabygden finns en grupp för GBS/CIDP och vi har hittills haft några träffar. Fler är välkomna att vara med oavsett boendeort!

Tid för nästa träff är inte bokad än.

Du får gärna höra av dig till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se