Habo gård i Lomma

Habo gård i Lomma är en anläggning väl anpassad för rörelsehindrade. 

Inbjudan till aktiviteterna på Habo gård gäller medlemmar i bl a Neuroförbundet Lundabygden samt seniorer i Lunds kommun. 

Gå in på https://www.lund.se/habogard för mer information!                                                                                                                  Du kan också höra av dig till Neuroförbundet Lundabygdens kansli,                                                                                                            tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se