Habo gård i Lomma

Habo gård i Lomma brukar ordna en hel del aktiviteter, men f n har man inget p g a Region Skånes Corona-restriktioner nyligen.

Förhoppningsvis kan man komma igång igen efter den 17 november.

Inbjudan till aktiviteterna på Habo gård gäller medlemmar i bl a Neuroförbundet Lundabygden samt seniorer i Lunds kommun. 

Gå in på https://www.lund.se/habogard för mer information!                                                                                                                  Du kan också höra av dig till Neuroförbundet Lundabygdens kansli,                                                                                                            tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se