Föreläsningar online om känslomässig hantering i coronatider

 

Från Neuros föreningsutvecklare i Södra Sverige kommer här info om föreläsningar. Två har redan ägt rum, men är inspelade för att man skall kunna ta del av dem i efterhand. Gå in på https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/foereningsutveckling-soedra-sverige/

Känslomässig hantering i coronatider

I en föreläsningsserie om 3 tillfällen lyfter vi ämnet känslor i denna tid av pandemi. Vad händer inom oss och vad kan man göra åt det? Psykolog Anneli Skogsberg kommer att guida oss under en halvtimme per gång och varje tillfälle avslutas med 15 minuters frågestund.

Torsdagen den 25 juni kl 12.15-13.00: #1 Kris – vad är det? Hur mår jag?

Vad är kris och hur kan man må i en sådan situation? Hur mår jag i allt det här? Den här första omgången ger en genomgång av tankar, känslor, reaktioner och beteende.

Torsdagen den 2 juli kl 12.15-13.00: #2 Känslohantering - Vad behöver jag?

Andra omgången fokuserar på grubbel, problemlösning, acceptans och hur man kan hantera svåra känslor.

Torsdagen den 9 juli kl 12.15-13.00: #3 Värderingar – vad är det? Vad är viktigt för mig?

Avslutningsvis pratar Anneli om vad som är viktigt för var och en i en krissituation. Även om det är en svår situation hur kan man göra för att ändå må bra?

Föreläsningen kommer att filmas för att kunna låta andra ta del av innehållet i efterhand. Enbart föreläsaren och eventuella frågeställare kommer att spelas in. Genom att delta i föreläsningen godkänner du din eventuella medverkan i inspelningen.

Plats: Länk kommer på projektets sida när det är dags https://neuro.se/forening/foereningar-a- oe/foereningsutveckling-soedra-sverige/

Tänk på att klicka in dig i god tid innan då vi startar på utsatt tid.

Anneli Skogsberg är leg psykolog med KBT-inriktning och arbetar på egen psykologmottagning i Lund samt på Brahehälsan, Vårdcentral i Löberöd. Hon har även tidigare arbetat med behandling på privat mottagning, Företagshälsovård, Elevhälsan. Anneli trivs verkligen att arbeta med behandling av människor och se de må bättre och utvecklas mot deras mål. Hennes inriktning är att arbeta med bland annat stressrelaterade besvär, oro/ångest, tvångsproblematik, depression enskilt eller i grupp.

Vid eventuella frågor så kontakta föreningsutvecklare Anette Strandberg på mobil 076-0017016 eller mail anette.strandberg@neuro.se

Varmt välkomna önskar projektområdet för Föreningsutveckling i södra Sverige